S/I HERNING LUFTHAVN

S/I Herning Lufthavn har til hovedopgave at drive og vedligeholde lufthavnen i overensstemmelse med luftfartsmyndighedernes regler og godkendte driftsinstruks fra Trafikstyrelsen.

  • Flyvepladsleder og  kasserer er ansat her på kommunale overenskomster
  • Ansvar for startbaner (asfalt og græs)
  • Ansvar for Herning Radio
  • Har lejede lokaler hos Herning Lufthavn ApS

Bestyrelsen er sammensat af én fra hver klub, der har over 20 medlemmer – pt. er det i alt 6 repræsentanter, 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Herning Lufthavn ApS og 2 repræsentanter, der er udpeget fra Herning Kommunes byråd. Kassereren er eksternt udpeget.

Herning Lufthavn