HERNING LUFTHAVN APS

Herning Lufthavn ApS

Herning Lufthavn ApS ejer Terminalbygningen og tankanlæg.

Terminalbygningen udlejes til S/I Herning Lufthavn og to andre lejere.

Tankanlægget består af jetfuel og Avgas og et betalingsanlæg.

Bestyrelsen består pt. af 7 medlemmer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling. Selskabet har ansat en direktør (deltid).

 

Køb / Salg af anparter

Er du interesseret i køb eller salg af anparter. Se her!

Herning Lufthavn ApS hjælper gerne med at formidle salg eller overdragelse af dine anparter til interesserede købere.

Vi opdaterer løbende lister med dem, der ønsker at sælge eller overdrage og dem, der ønsker at købe.

Send en mail til ekhg@ekhg.dk med dit navn, adresse og telefonnummer og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Det er gratis at videreformidle købte anparter.

Generalforsamling

Herning Lufthavn ApS indkalder til

 GENERALFORSAMLING

Mandag den 27. maj 2024 kl. 19.00 i mødelokalet i Terminalbygningen

Herning Lufthavn – Skinderholmvej 25 7400 Herning

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. det godkendte regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
    1. Forslag om vedtægtsændring i forhold til metode til indkaldelse til generalforsamlingen fremover.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen

Ønsker du at modtage indkaldelse til generalforsamling pr. mail. Se her!

Herning Lufthavn ApS sender gerne en mail til dig, når årets generalforsamling er planlagt.

Send en mail til ekhg@ekhg.dk med dit navn, adresse og telefonnummer. Så sender vi en mail til dig forud for den årlige generalforsamling, der normalt afholdes i april eller maj måned i Terminalbygningen på Herning Lufthavn.

Herning Lufthavn