Der er flere muligheder på EKHG

Danmarks største luftsportscenter i forhold til forskellige aktiviteter. UL, motor, svæve, helikopter, model linje-styring og faldskærm.  Selvfølgelig skoles der på alt

Sådan er Herning Lufthavn organiseret

Herning Lufthavn er organiseret i et samarbejde mellem 2 virksomheder: Den selvejende institution: S/I Herning Lufthavn og Anpartsselskabet: Herning Lufthavn ApS.

For at sikre samarbejdet, fælles interesser og relevante informationer imellem de 2 virksomheder er der oprettet et ForretningsUdvalg, der består af:

  • Bestyrelsesformand fra S/I Herning Lufthavn
  • Bestyrelsesformand fra Herning Lufthavn ApS
  • Kasserer i S/I og direktør i ApS (er pt. samme person)
  • Flyvepladsleder

Havnekontoret er åbent alle hverdage fra 08:30 til 16.00 
Vi hjælper dig med det meste og har altid kaffe på kanden. 

icon1

S/I Herning Lufthavn har til hovedopgave at drive og vedligeholde lufthavnen i overensstemmelse med luftfartsmyndighedernes regler og godkendte driftsinstruks fra Trafikstyrelsen.

Flyvepladsleder og  kasserer er ansat her på kommunale overenskomster

Ansvar for startbaner (asfalt og græs)

Ansvar for Herning Radio

Har lejede lokaler hos Herning Lufthavn ApS

Bestyrelsen er sammensat af én fra hver klub, der har over 20 medlemmer – pt. er det i alt 6 repræsentanter, 2 repræsentanter fra bestyrelsen i Herning Lufthavn ApS og 2 repræsentanter, der er udpeget fra Herning Kommunes byråd. Kassereren er eksternt udpeget.

Herning Lufthavn ApS ejer Terminalbygningen og tankanlæg.

Terminalbygningen udlejes til S/I Herning Lufthavn og to andre lejere.

Tankanlægget består af jetfuel og Avgas og et betalingsanlæg.

Bestyrelsen består pt. af 7 medlemmer, der alle er valgt på den årlige generalforsamling. Selskabet har ansat en direktør (deltid), der også varetager kassererfunktionen.

Herning Lufthavn