Pilot info

Her finder du alt praktisk information til piloter som flyver ved Herning Lufthavn

Naviair VFR Flight Guide til EKHG

Særlige aktiviteter

Særligt ved svæveflyvning og springaktivitet

Inden aktiviteter påbegyndes skal følgende være aftalt:

·        Bane i brug samt ansvaret for korrekt udlægning i signalgård

·        Aktiv dropzone (DZ) / adskillelse af aktiviteter

·        Gensidig orientering om intensitet og periode for begge aktiviteter

Normalt vil faldskærmsudspring og svæveflyvning være geografisk adskilt via asfaltbanen og dennes forlængede centerlinie. Svæveflyvernes operationsområde er nord for asfaltbanen og kan uden koordinering flyve frit i dette område.
Faldskærmsspringerne har to primære dropzoner (DZ) (se fig. 1):

DZ Vest + DZ Øst:
Kasse som måler 1 nm i øst/vest retning og 0,75 nm i nord/syd retning, beliggende fra springgrav og hhv. i østlig retning (DZ Øst) og vestlig retning (DZ Vest). Kun ét af disse springområder kan være aktivt ad gangen.

Svæveflyverene kan, så længe der ikke er springere i luften, bevæge sig frit i hele det sydlige område under de normale regler gældende for Herning Flyveplads.

 

Når der er sat springere må svævefly ikke opholde sig indenfor det aktive springområde. Det er den enkelte fartøjschef som har ansvaret for at orientere sig om hvorvidt luftrummet er frit, og for springerne er det springlederens ansvar at der ikke findes anden trafik indenfor DZ (Se punkt 3.0).

Når middelvindsretningen er mellem 330 og 030 grader og middelvindstyrken er 8 – 10 kt eller mere, vil faldskærmsspringerne have behov for at droppe springere i området nord for asfaltbanen. I dette tilfælde vil der blive oprettet en speciel dropzone (DZ Nord) som er aktivt fra springerne forlader springflyet til sidste springer er på jorden. I dette tidsrum må dette område ikke gennemflyves af svævefly, og der må ikke foretages spilstarter. Det er fartøjschefen som har ansvaret for at denne ikke gennemflyver den aktive dropzone eller foretager spilstart.

Det forventes at det pr start, normalt vil tage maksimalt 5 minutter fra drop til sidste springer er på jorden. I det tilfælde faldskærmsspringerne har behov for at opretholde dropzonen i længere tid, kan dette kun gøres efter tilladelse fra svæveflyvelederen.

DZ Nord er horisontalt defineret med springgraven som centrum i en radius af 100 meter og en sektor med en spredningsvinkel på 25 grader, og vertikalt udstrækning på sydsiden af asfaltbanen ned til GND, og nord for asfaltbanen fra 2000 ft AGL med ubegrænset højdeloft (se fig 2)

Når DZ Nord er aktivt, skal svæveflyvere sikre adskillelse til zonen hvilket ved normal operation ikke vil være nogen faktor, men for en sikkerhedsskyld anbefales det at lægge evt. landingsrunde ekstra langt mod nord, ligesom hjemflyvning til hangar fra øst ikke er tilladt såfremt der er springere i luften.

Svæveflyvere kan få information om eventuel springaktivitet ved opkald til springleder eller springfly på 121.000 Mhz. Alternativt kan information indhentes hos Karup TMA på 120.425.
Inden et svævefly flyver ind i et springområde, skal fartøjchefen have gjort sig bekendt med springaktivitet og have lyttepligt på 121.000 Mhz.


Springflyet melder to minutter før drop på 121.000 Mhz, og svævefly skal senest umiddelbart herefter søge ud af aktiv dropzone. Når springflyet har meldt to minutter, skal springlederen bekræfte dette, og sikre at der ikke er anden trafik i dropzonen.

Springfly melder ”Drop completed”, og springleder melder ”Sidste springer på jorden”.

Standardprocedure for hjemtærskling med svævefly til EKHG foregår med brug af 3 km ankomstring, således at piloten efter endt opgave kan disponere sin landing uden at komme ind i en aktiv dropzone.
Såfremt der flyves FAI opgave eller rekordforsøg, hvor ankomstring ikke er godkendt, og svæveflyvepiloten har behov for at krydse en aktiv dropzone, skal svæveflyvepiloten koordinere med springleder eller springfly på 121.000 Mhz, således denne har mulighed for at holde springere tilbage indtil svæveflyet er ude af springzonen.

Svæveflyvelederen har ansvaret for at springlederen gøres opmærksom på start og slut på svæveflyveaktiviteter, og springlederen har omvendt ansvaret for at svæveflyvelederen gøres opmærksom på start og slut på faldskærmsaktivitet.


De to aktiviteter skal koordinere gældende standard procedurer og eventuelle ændrede og specialprocedurer via telefon. Springlederen har ansvaret for at der opretholdes lyttepligt på dennes mobiltelefon og VHF radio, og hos svæveflyverne vil der være mobiltelefon i startbussen som svæveflyvelederen har ansvaret for at der opretholdes lyttepligt på, hvilket normalt vil blive udført af spilvagten. Der kan ikke garanteres lyttepligt på VHF radio.

Springlederen har tlf.nr.: 51 60 60 64

Svæveflyvelederen har tlf. nr.: 51 70 30 61

Alternativt kan der også kommunikeres på VHF Radio, 121.000 Mhz.

Inden start på dagen skal enten flyvepladslederen eller piloten ringe og lave aftaler og fortælle hvad der er planlagt af aktivitet.:

 • Med svæveflyveklubben på telefon: 9714 1703
 • Modelflyveklubben på telefon: 4014 2243
 • Med FSN Karup ATC på telefon: 9710 1550 lokal 3142 (Få evt. en transponder kode). Sig til dem at max højde er 14.000 ft. De giver lidt frirum hvis I ryger lidt over højden.

Alle ovenstående orienteres når man slutter for dagen. Enten pr. radio eller telefon.

Her er de lokale procedurer til flyvning i Herning:

 1. Før afgang skal der være etableret 2 vejs radiokontakt på 121.00. Karup ATIS 120.575 kan normalt rækkes på jorden for lokalt vejr og QNH hvis kontoret ikke er bemandet i Herning.
 2. Kald Karup Approach (120.425) straks efter take off. Husk Karup TMA starter i 1500 ft., og husk, at hvis I anvender bane 09 flyver i meget hurtigt ind i Karup CTR med mindre I straks drejer af mod syd.
 3. Der meldes 2min. til drop på 121.00 samt 120.425. Der opretholdes kontinuerlig lyttevagt på disse frekvenser. Meld evt. også ud på den generelle svævefrekvens hvis der er mange svævefly i området. Frq: 122.475
 4. Hvis der er meget lokal trafik på lufthavnen anbefales også et kald på 121.00 ét minut før drop.
 5. Der meldes at der droppes på 121.00 og der meldes drop complet.
 6. Efter drop anflyver dropflyet den normale trafikrunde hvis der er anden trafik, og ellers kan der planlægges descend direkte til finale til bane i brug
 7. Der skal generelt vises udstrakt hensyn til lufthavnens naboer (støj), hvorfor climb ruter skal varieres, og det skal undgås at overflyve byområder i nabolaget.
 8. Alle VFR regler skal følges, afstand til skyer osv.
 9. Springerne kan lande på arealet på sydsiden af vejen overfor terminalbygningen eller øst for hangaren, og syd for asfaltbanen. Hvis det skal være anderledes skal det direkte aftales med de andre brugere på dagen.

Opmærksom på luftrum ifbm. særlige aktiviteter

Faldskærmsspring

I forbindelse med faldskærmsudspring skal du være opmærksom på de lokale procedure. Herunder at placere dit medvindsben minimum 2 km syd fra banen.

Modelflyvning

Ved tændt beacon på modelflyvepladsen syd for skinderholmvej er gennemflyvning af viste luftrum under 1000 fod forbudt.

Link til det fulde takstregulativ

Herning Lufthavn