Person- og fortrolighedspolitik

GDPR – General Data Protection Regulation

GDPR - General Data Protection Regulation

Herning Lufthavn har flere kameraer opstillet, således at p-pladsen samt forplads, tankningsområde, baner og rulleveje overvåges. Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til havarier, hændelser og ulovlige handlinger. Data opbevares i 7 døgn, hvorefter det automatisk slettes.

På Herning Lufthavn indsamles desuden persondata i nedenstående situationer:

  1. Ved køb af brændstof, som bliver formidlet af Herning Lufthavn ApS.
  2. Ved køb af årskort til fly eller pilot, som formidles af S/I Herning Lufthavn.
  3. Ved online registrering af flyvninger via hjemmesiden.
  4. Ved brugeres tilmelding til Herning Lufthavns nyhedsbrev via hjemmesiden.

I nedenstående vil det blive beskrevet hvorledes indsamlingen samt håndtering, opbevaring og destruktion af begge typer af indsamlet data bliver formidlet.   

GDPR har til formål at beskytte alle personoplysninger, omfattende blandt andet: Navn, Adresse, Geografisk placering, Online-identitet, Helbredsoplysninger, Indkomst og Kulturel profil mv.

Herning Lufthavns to virksomheder anvender ”kun”: Navn, Adresse og til dels Online-identitet.

S/I Herning Lufthavn og Herning Lufthavn ApS, gemmer kun de persondata, som er nødvendige for at oprette dig som kunde/bruger og administrere kunde-/brugerforholdet. Når du oprettes som vores kunde/bruger behandler vi, som dataansvarlig, dine oplysninger iht. EU’s persondataforordning.

1. Oprettelse af tankkort og fakturering af brændstof (Herning Lufthavn ApS)

I forbindelse med udstedelse af lokalt tankkort, oprettes kunden i Hamag-systemet, som kører helt isoleret fra øvrige computere. I dette system registreres udelukkende navn og adresse. Kunderne oprettes ligeledes i E-conomic, hvorfra faktureringen foregår. Adgangen til E-conomic er passwordbeskyttet og deres GDPR-politik findes på deres hjemmeside.

Indsamlet data:

Virksomheder Privatkunder
Firmanavn Navn
Adresse Adresse
Telefonnummer Telefonnummer
E-mail E-mail
Kontaktperson
CVR nummer

Tankkort-kunder anmodes om oprettelse i Leverandørservice.

Indsamlet data opbevares så længe kundeforholdet består, og op til 1 år efter, hvorefter det slettes. Data slettes ligeledes på opfordring.

Tankning med kreditkort forekommer ligeledes igennem et Hamag/Nets system. Disse data er krypterede og kan ikke læses af Herning Lufthavn eller andre.

2. Oprettelse af årskort til fly eller pilot (S/I Herning Lufthavn)

Anmodning om årskort til fly eller pilot kan ske enten:

  1. mundtligt, hvorved du oprettes direkte i systemet (E-conomic), og data bliver dermed ikke registreret andre steder,
  2. ved brug af vores online registreringsblanket på hjemmesiden, hvorfra data bliver indført i systemet,
  3. ved fremsendelse af e-mail til ekhg@ekhg.dk med angivelse af nedenstående nødvendige oplysninger til oprettelse af kundeforholdet. Mailen bliver slettet umiddelbart efter registreringen i systemet.

Indsamlet data:

Virksomheder Privatkunder
Firmanavn Navn
Adresse Adresse
Telefonnummer Telefonnummer
E-mail E-mail
Kontaktperson
CVR nummer

Data gemmes i E-conomic under deres GDPR-politik. Data registreret via hjemmesiden slettes manuelt kvartalsvist. 

3. Online registrering af flyvninger (S/I Herning Lufthavn)

Den lovpligtige registrering af flyvninger til og fra Herning Lufthavn kan foretages via den online logbog på hjemmesiden. Hjemmesiden sender dermed en mail med de angivne oplysninger, som registreres i Trafikregistreringen. I selve Trafikregistreringen logges ingen persondata, men udelukkende flyets registrering samt tidspunkt og rute for flyvningen, og de angivne persondata anvendes udelukkende til kontrol af trafikdatas validitet samt til kontrol af betaling.

Indsamlet data:

Virksomheder Privatkunder
Firmanavn Navn
Adresse Adresse
Telefonnummer Telefonnummer
E-mail E-mail
Kontaktperson

Når trafikken er registeret og betaling kontrolleret slettes mailen fra systemet. Data registreret via hjemmesiden slettes manuelt kvartalsvist.

4. Tilmelding til Herning Lufthavns nyhedsbrev

Brugere og interesserede i Herning Lufthavn kan tilmelde sig nyhedsbrev via hjemmesiden. Data gemmes i Mailerlite til brug for nyhedsbrevene. Brugerne kan frit afmelde sig nyhedsbrevet, hvorved deres persondata umiddelbart slettes fra systemet. Afmelding sker ved direkte link i nyhedsbrevet, eller på hjemmesiden.

Indsamlet data:

Virksomheder Privatkunder
Firmanavn Navn
E-mail E-mail

Når trafikken er registeret og betaling kontrolleret slettes mailen fra systemet. Data registreret via hjemmesiden slettes manuelt kvartalsvist.

Du her ret til indsigt

Gemte data bliver ikke videregivet til 3. part eller brugt til markedsføring, men anvendes udelukkende for at du/virksomheden kan få adgang til Lufthavnen, og for at vi kan yde den bedst mulige service til dig som bruger eller virksomhed.
Den dataansvarlige garanterer, at personoplysningerne behandles til legitime og objektive formål, og at databehandleren ikke behandler flere personoplysninger end nødvendigt for at opfylde disse formål.

Videregivelse af data

Som kunde har du ret til indsigt i hvilke data Herning Lufthavn, gemmer om dig eller din virksomhed og hvad vi bruger dem til. Anmodning om indsigt skal ske til: Herning Lufthavn Skinderholmvej 25, 7400 Herning eller på mail til: ekhg@ekhg.dk.

Sletning af data

Som udgangspunkt vil alle dine data blive slettet, når du henvender dig om at få det slettet – dog kan visse data gemmes af hensyn til krav om dokumentation og statistik. Det tilstræbes at data slettes senest 2 år fra udgangen af det år, hvor kundeforholdet ophører. 

Godkendelse af håndtering af data

Ved at opretholde dit kundeforhold eller ved at oprette dig som ny kunde hos Herning Lufthavn ApS eller S/I Herning Lufthavn, accepterer du/din virksomhed hermed vilkårene for Herning Lufthavns håndtering af data. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

5. Cookiepolitik

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der bliver lagt i din browser af de hjemmesider, du besøger. De indeholder normalt et hjemmesidenavn og en identifikator. Cookies hjælper med at forbedre din oplevelse, når du bruger vores hjemmeside.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Tredjepartscookies
Vi bruger tredjepartscookies til at spore, hvordan du bruger vores hjemmeside – eksempelvis hvilke sider, du har besøgt, og hvor lang tid, du har brugt på hver af dem. Det hjælper os med at opnå en bedre forståelse af, hvordan folk bruger vores hjemmeside, og hvordan de tilgår den.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på hjemmesiden. Du kan desuden forhindre placeringen af cookies i indstillingerne i din browser, selvom det kan påvirke funktionaliteten af de hjemmesider, du besøger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk

Herning Lufthavn